Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]

1/22
>
Kamila Pitucha, ab
Zdjęcie numer 0 w galerii - Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]

KAMILA PITUCHA

>
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wziął wczoraj udział na KUL w konferencji poświęconej byłej wicepremier i minister finansów prof. Zycie Gilowskiej, w pierwszą rocznicę jej śmierci. Konferencję naukową pt. 'Finanse publiczne a rozwój gospodarki in memoriam Profesor Zyta Gilowska' wraz z Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce zorganizował Instytut Ekonomii i Zarządzania KUL. Pamięci prof. Gilowskiej poświęcona została wczorajsza sesja, podczas której wspominali ją przyjaciele i współpracownicy. Byli wśród nich prof. Teresa Lubińska, prof. Andrzej Kazimierczak, prof. Jolanta Szołno-Koguc a także Jarosław Kaczyński, który zapamiętał prof. Gilowską jako wybitnego ekonomistę, premiera i męża stanu. Głównym punktem wczorajszej konferencji była debata przedstawicieli ministerstwa finansów w Polsce po 1989 roku. Wzięli w niej udział m.in. Stefan Kawalec, Wojciech Misiąg, Elżbieta Chojna-Duch i Teresa Lubińska. Tematem dyskusji były finanse państwa jako permanentny wybór pomiędzy stabilnością a zaangażowaniem. Prof. Zyta Gilowska w latach 1994-2001 była ekspertem Biura Analiz Sejmowych, koordynatorem programów badawczych w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową (1991-2001) oraz Instytucie Spraw Publicznych (1994-2000). W latach 1992-1995 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP. Była posłem w sejmie IV oraz VI kadencji a także wicepremierem ds. gospodarczych, ministrem finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza (2006) i Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007). Z nominacji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego była Członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji.
 • Zdjęcie numer 1 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 2 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 3 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 4 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 5 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 6 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 7 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 8 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 9 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 10 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 11 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 12 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 13 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 14 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 15 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 16 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 17 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 18 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 19 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 20 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 21 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]
 • Zdjęcie numer 22 w galerii Kaczyński na KUL o prof. Zycie Gilowskiej [ZDJĘCIA]