Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN

Te zdjęcia wykonał Edward Hartwig (1909-2003). Był synem zawodowego fotografa, dzięki czemu od najmłodszych lat miał kontakt z tą dziedziną sztuki. Wychował się w Lublinie. Tu w 1929 roku miał pierwszą indywidualną wystawę prac. Po wojnie Hartwig zamieszkał w Warszawie, ale Lublin czasem fotografował na różnego rodzaju zlecenia.

Szyld baru mlecznego, około 1955 r.