Marek Poznański, poseł - archeolog

1/8

Poseł Poznański pochodzi z Hrubieszowa, gdzie urodził się 14 października 1984 r. Jest być może najbardziej utalentowanym archeologiem młodego pokolenia. Jest doktorantem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

"Odkrywanie przeszłości jest kluczem do poznania samego siebie" - to motto jakie ma na swojej stronie internetowej www.pozi.pl

Tego zdjęcia używał w trakcie kampanii wyborczej. W różnych miejscach Polski można go spotkać pod nieco inną postacią.

Wszystkie zdjęcia