Opublikowane w środę zestawienie dotyczy wszystkich szkół wyższych (z wyjątkiem uczelni artystycznych) w Polsce, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz liczą przynajmniej 200 studentów studiów stacjonarnych. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę takie czynniki, jak: prestiż, losy absolwentów na rynku pracy, innowacyjność, potencjał i efektywność naukowa, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie.

Uniwersytet Medyczny coraz bardziej międzynarodowy 

Pozostało 91% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej