Inspektor, Politechnika Lubelska

5/5

PIOTR MICHALSKI

Zobacz także

Na koniec wynalazek studencki, który dobrze się zapowiadał. Chodzi o inspektora, czyli robota czyszczącego kanały wentylacyjne. Pracowali nad nim studenci z Koła Naukowego Zastosowań Mechatroniki ELMECH Politechniki Lubelskiej. W 2009 r., kiedy powstał jego prototyp, podobnego urządzenia nie produkowała żadna firma w Polsce.

Inspektora spośród innych produktów wyróżnia niska cena oraz budowa - robot jeździ na czterech kołach, a dodatkowo wyposażony jest w kolejne, wysuwane, co gwarantuje dobrą przyczepność i łatwość w poruszaniu się w pionowych szybach wentylacyjnych. Na jego "pokładzie" zainstalowano kamerę oraz wiele czujników pozwalających m.in. na badanie siły ciągu powietrza czy obecności gazów.

Dziś wygląda na to, że inspektor podzielił los wielu innych lubelskich wynalazków. Dr Przemysław Filipek, opiekun ELMECH-u przyznaje, że koło naukowe teraz zajmuje się innymi projektami, a inspektor służy mu głównie do celów edukacyjnych - studenci uczą się na jego przykładzie, jak powstają urządzenia mechatroniczne. Badania nad robotem spowolniły. Urządzenie wciąż czeka na brakujące sterowanie bezprzewodowe, które mogłoby być skonstruowane przez studentów w ramach pracy dyplomowej.

Wszystkie zdjęcia
  • Bakterie żywiące się metanem, KUL
  • Antygen malarii, UMCS
  • Inspektor, Politechnika Lubelska
Zobacz jeszcze raz