Sztuczna kość, antygen malarii, inspektor... Sprawdzamy, co się stało z lubelskimi wynalazkami

Alina Pospischil
13.04.2018 08:31
Sztuczna kość

Sztuczna kość (Fot. Iwona Burdzanowska / Agencja Wyborcza.pl)

O lubelskich wynalazkach pisaliśmy wielokrotnie. Były innowacyjne i odpowiadały na potrzeby rynku. Niektóre miały stać się przełomem. Część z nich była medialną sensacją. Spośród najważniejszych lubelskich wynalazków, które powstały na uczelniach w ostatnich latach, tylko jeden ma realną szansę na komercjalizację

Wszystkie zdjęcia
  • Bakterie żywiące się metanem, KUL
  • Antygen malarii, UMCS
  • Inspektor, Politechnika Lubelska