PL: Przenosiny do kampusu

3/6

TOMASZ RYTYCH

Z kolei prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej, wybrany na kolejną kadencję, przed wy-borami zapowiadał m.in. przenie-sienie uczelnianych biur ze zniszczonego pałacu przy ul. Bernardyńskiej. Te plany są już prawie zrealizowane. Do 10 września z budynku wyprowadzi się ostatni dział, czyli pracownicy kwestury. Pracownicy uczelni przeniosą się na miasteczko akademickie PL.
? Dążymy do lokalizacji wszystkich działów administracyjnych na naszym kampusie przy ul. Nadbystrzyckiej. Chciałbym, aby obszar 15 hektarów kampusu był spójny i dobrze zagospodarowany, tworząc przy tym przyjazną przestrzeń do pracy i studiowania ? wyjaśnia prof. Kacejko. Rektor chce również dokończyć rewitalizację Centrum Sportowego, a po zakończeniu rekrutacji zamierza dokładnie przeanalizować wyniki naboru i ewentualnie dokonać weryfikacji oferty edukacyjnej.
? W najbliższych latach czeka nas zmierzenie się z niżem demo-graficznym. Wierzę jednak, że jako uczelnia techniczna obronimy się. Sukcesem byłoby również jeszcze ściślejsze powiązanie uczelni z biznesem ? mówi prof. Kacejko.

Wszystkie zdjęcia
  • UM: Przede wszystkim inwestycje
  • PL: Przenosiny do kampusu
  • UMCS: Umiędzynarodowienie
  • KUL: Jubileusz