Więcej
    Komentarze
    Program zaprezentowany na łamach gazety i - kolejny raz - realizowany , świadczy o infantylizacji problemu (bo jest to problem) przez autorów i organizatorów "wydarzeń". To - jednocześnie - stan umysłu tychże organizatorów, niestety. Np. "bule i siatkówka", "także bezpłatne badania i konsultacje medyczne"... i turniej krzyżówkowy na dodatek. Brakuje mi działań rzeczywistych, z rozeznania problemów osób starszych wynikających i ich realizacja przez władze miasta. Bezpłatne badania i konsultacje medyczne = przykładowo - nie są dla staruszków celem, bowiem celem są pieniądze dla badających i konsultujących, a staruszkowie są tu środkiem do osiągnięcia tegoż celu - z jakiegoś powodu (;;;:-);;;) nikt nie podejmuje tematu - np. - leczenia wykrytych podczas "badań i konsultacji" schorzeń seniorów, a tylko wtedy miałyby te działania sens, gdyby umożliwiały szybkie podjęcie leczenia. Czyż nie? W przeciwnym razie wzmacniają poczucie beznadziei. Cała reszta podobnie się ma. Dni seniora powinny być cały rok realizowane, jako dni człowieka i mieszkańca Kozigrodu, także w urzędzie ratuszowym... temat rzeka, bowiem w Urzędzie Miasta - także niestety = słowa Pana Prezydenta o wykorzystaniu wiedzy i doświadczeniu seniorów, stworzeniu klimatu, w którym Pan Prezydent "dobrze się czuje", zakrawają na kpinę z problemu ludzi starszych w naszym - nieprzyjaznym im w rzeczywistości - mieście. Bo pora na igrzyska, mimo że "chleba" - nie jest dosyć dla wielu seniorów?...
    już oceniałe(a)ś
    0
    0