Dr Stephanie Weismann bada krajobraz zapachowy dawnego Lublina. Austriacka badaczka studiowała komparatystykę, germanistykę i slawistykę (filologia rosyjska) na uniwersytetach w Wiedniu i Sankt Petersburgu. Obecnie jest stypendystką programu 'POLONEZ' Narodowego Centrum Nauki, a swoje badania prowadzi w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS. W piątkowym Magazynie Lubelskim znajdziecie rozmowę Piotra Sewruka z dr Stephanie Weismann. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://lublinsmellscapes.eu.
Więcej
    Komentarze