Nowy dzień wita nas słońcem. A już o godz. 10 w ratuszu zaczyna się pierwsza publiczna debata o problemach komunikacyjnych Lublina.
Pokaż od: