Więcej
    Komentarze
    Pr-ponuje w-zystkim mieszkańcom L-blina pójść na St-re Miasto i siedzieć sobie na piwku, aby z-bloko-ać kolejny se-ial TVPiS.
    już oceniałe(a)ś
    1
    1