Więcej
    Komentarze
    Wiedziałem żę Lublin sie wyludnia ale że aż tak? Słuszną polityke prowadzi Żuk? "Spadek liczby ludności Lublina jest sporym tąpnięciem demograficznym. Przez jeden rok ubyło tyle mieszkańców, ile przez ostatnie 18 lat. Podane dane dotyczące osób zameldowanych w Lublinie wskazują na liczbę podobną do tej, która pojawiła się w 1985 roku." www.lublin112.pl/tapniecie-demograficzne-lublinie-liczba-mieszkancow-osiagnela-poziom-1985/
    już oceniałe(a)ś
    3
    4