Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  wczoraj? przecież maraton był dzisiaj...
  @halszka.lbn Bo artykuł prze-klejono z jutrzej-szej edy-cji pa-pie-rowej. Świa-dczy o tym tak-że to, że ko-muś nie chcia-ło się na-wet myśl-ni-ków z prze-ła-ma-nej już wer-sji tekstu usunąć.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0