Więcej
  Komentarze
  no i dobrze Lublin 5
  już oceniałe(a)ś
  7
  0
  ah ten żuk co on nawywijał! CBA ! CBA ! mylycja!
  @kapitan_rzbik proszę się rozejść, rozejść się, nie robić zbiegowiska!
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Biorąc poprawkę na przebieg konferencji prasowej podsumowującej półmetek bieżącej samorządowej kadencji ktoś się chyba pomylił w ocenie dokonań naszego miasta. Być może dałoby się to wyjaśnić gdyby nie straszna nadwrażliwość obecnego jeszcze prezydenta naszego miasta na pytania zadawane z sali, które nie zostały wcześniej uzgodnione z biurem prasowym ;) Wkrótce otrzymam odpowiedzi w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej i trzeba mieć nadzieję, że Gazeta je również opublikuje.
  @andrzej.filipowicz Czytają nas! Godzinę po swoim wpisie otrzymałem informację, że na odpowiedź będę musiał czekać około dwóch miesięcy... W związku z tym wysłałem Sekretarzowi Miasta Lublin odpowiedź następującej treści: "Szanowny Panie, Nie przyjmuję otrzymanego wyjaśnienia, którego treść poza odniesieniem do pkt. 2 jest całkowicie sprzeczna z oświadczeniem Prezydenta Miasta Lublina na przywołanej przeze mnie konferencji prasowej. W związku z powyższym oraz brakiem realizacji przez Prezydenta Miasta Lublin obowiązku przedstawiania Radzie Miasta co najmniej raz w roku podczas sesji informacji o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia opłat planistycznych i zgłoszonych roszczeniach odszkodowawczych - skieruję skargę do stosownego organu. Jako podatnik jestem zażenowany, że wykaz należności na rzecz naszego miasta w postaci rent planistycznych, które wielokrotnie ulegały przedawnieniu oraz roszczeń odszkodowawczych, które były w przeszłości wypłacane bezpodstawnie - musi czekać na przygotowanie około 2 miesięcy, a nie wywołanie w kilka sekund w systemie teleinformatycznym Gminy zadłużonej na ponad 1,275 miliarda złotych i skumulowanym niedoborze finansowym sięgającym 1 miliard złotych. Powyższe dotyczy również wykazu wysokości środków wydatkowanych przez inwestorów inwestycji niedrogowych na pokrycie kosztów robót drogowych mających związek z ich przedsięwzięciami - ale skoro Prezydent Miasta Lublin nie posiada takich informacji, to skieruję je według właściwości do MZDiM. Z poważaniem, Andrzej Filipowicz Lublin" Miałem dodać, że dla dobra nas wszystkich byłoby może dobrze, gdyby obecny jeszcze prezydenta naszego miasta wziął urlop na czas procedowania wniosku CBA o wygaszenie jego mandatu ze względu na naruszenie Ustawy antykorupcyjnej, bo obecna sytuacja paraliżuje cały urząd - czego najlepszym odzwierciedleniem jest powyższa sytuacja. Ostatecznie odpuściłem, bo cóż winni są podwładni. Kolorowych snów lub pogodnego poranka, bo: Za oknami świta, widać, że rozkwita, rosną domy z prawej, z lewej będą też... Bohdan Smoleń "Smutasy Mazgaje"
  już oceniałe(a)ś
  0
  0